Solskjermportalen hjelper deg å få kontakt med leverandører av solskjerming

Person som mottar tilbud via nett til en PC

Vårt mål

Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som vil installere solskjerminger og installatøren selv. Ved at du som enkeltperson får tilbud fra forskjellige leverandører vil dette forenkle prosessen med å lete etter solskjerminger betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike leverandører og montører i forhold til pris og tilbud.

Enklere for alle parter

Leverandører som benytter våre tjenester vil på samme side slippe prosessen med å finne tilbudene som passer best for dem. Ved at vi innhenter forskjellige ønsker fra ulike enkeltpersoner, vil hver enkelt leverandør enkelt kunne velge blant de oppdragene som passer dem best.

To personer som enkelt har kontakt over nett
Person som bruker lang tid på å lete i ulike blader

Tidsbesparende

Enten du er leverandør eller enkeltperson er hovedmålet med vår tjeneste å spare deg tid. Vi har til en hver tid et team som jobber for at dette skal skje smidigst, raskest og så enkelt mulig. Dersom du leter etter en leverandør eller selv er en leverandør som vil benytte deg av tjenesten vår er det bare å ta kontakt med oss gjennom denne siden. Vi håper du får nytte av tjenesten vår.

Kontakt oss

Person som enkelt sender oss en mail